Klimasonekart
Norge er delt inn i åtte soner, med tilhørende herdighetstall H1 til H8.

Sonene er laget på bakgrunn av registrerte verdier av temperatur.

Vi har funnet en oversikt på DNH's sine hjemmesider.

Klikk deg inn og sjekk ut hvilke planter som vil trives der hvor du bor.

 

http://www.hageselskapet.no/portal/page?_pageid=33,265516&_dad=portal&_schema=PORTAL